Humán ügyvitel

1. Bérszámfejtés

A programcsomag a hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmas bérszámfejtés, levonáskezelés, NAV havi  adó- és járulékbevallás elvégzésére.
Kiegészítő funkcióként Excel-ben lévő adatok fogadására alkalmas.

 • Hóközi előleg, nem rendszeres és hóközi végfizetés számfejtése
 • Havi- és órabéresek automatikus számfejtése
 • Dolgozónkénti hónap zárás funkció : a teljes dolgozói állomány zárása nélkül csak a kiválasztott dolgozók egyedi zárása, számfejtése hónap első napjaiban kilépés esetén
 • SZOCHO kedvezmény, EKHO, közcélú foglalkoztatottak számfejtése
 • Tetszőlegesen paraméterezhető jogcímek - több mint 20 féle kereset-számítási algoritmus
 • Többes jogviszonnyal rendelkezők kezelése
 • Főfoglalkozás és egyéb jogviszonyok (megbízási díj, tagi jogviszony stb.),KATA-t, KIVA-t választók számfejtése
 • Rendszeres keresetadatok kezelése, minimum járulékalap figyelése
 • Munkabérből történő letiltások automatikus kezelése (több letiltás esetén is)
 • Paraméterezhető bérköltség feladás főkönyvi rendszerek felé
 • Havi adó és járulékbevallás elkészítése (külső személyeknek történt kifizetésekről is pl. őstermelők, bérbeadók), szűrési, ellenőrzési lehetőségekkel, XML-fájl készítés
 • Csoportos munkabér átutalás bármelyik magyarországi bankhoz
 • Adó, járulékok és egyéb levonásokról (pl. letiltásokról) utalás import fájl készítése
 • T1041-es nyomtatványhoz import fájl készítése ki és belépések jelentésére
 • 1405-ös statisztika készítése

Listázási és lekérési lehetőségek:

 • Dolgozók bérszámfejtési lapja ONLINE is!
 • Kifizetési jegyzék, címletjegyzék, átutalási jegyzék;
 • Időszakos jogcímes összesítő keresetek, járandóságok és levonások kimutatása;
 • Kimutatás az adó- és járulékkötelezettségekről (a cég által fizetendő közteher és a dolgozóktól levont járulékok)
 • Kilépő dolgozó adó-adatlapja, egyéb igazolásaik (Igazolás munkanélküli járulék megállapításához, Munkáltatói igazolás, Igazolás a tartási kötelezettségekről, Jövedelemigazolás eü. ellátáshoz);
 • Keresetigazolás
 • Átutalt levonások, kiemelt jogcímek szerinti lista, elmaradt tartozások;
 • Bérnyilvántartó lapok dolgozónként havi bontásban, akár ONLINE is!
 • Szabadságokról kimutatás - pl. kivett napok száma, szabadság időszakok, (szabadságok igénylése, engedélyezése webes kiegészítő modullal)
 • Átlagbér és távolléti díj számítás;
 • SZJA bevalláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás  (M30-as jövedelemigazolás)
 • Havi adó- és járulékbevallás (A és M) kitöltött mezőinek listázása;  

 

Paraméterezhető kimutatások, lekérdezések:

 • Dolgozói törzsadatokból
 • Éves kifizetett, levont adatokból havi bontásban
 • Több oszlopos paraméteres tábla: az összes kifizetési, levonási és technikai jogcímkód kiválasztható 10 oszlopig. Lekérhető havi vagy éves adatokból, dolgozóra vagy különböző összesítésben, több mint 30 féle válogatási, rendezési szempont szerint (pl. szervezet + foglalkoztatási viszony + törzsszám rendezettségben), akár nemenként is (statisztikákhoz)
  Mindegyik készíthető Microsoft Excel fájlként is.

2. Munkaügyi- és személyzeti nyilvántartás

Teljeskörű munkaügyi-személyzeti nyilvántartás.


Lekérdezések, paraméteres táblázás:

 • Munkaügyi nyilvántartó lap készítése (az összes tárolt dolgozói törzsadat megjelenítése vagy szükség szerinti részadatok listázása);
 • Munkaszerződések, szabadságértesítők, felvételi-, leszámolási lap elkészítése - tetszés szerinti szövegezéssel (Microsoft Word sablonként) - foglalkoztatási viszonyonként vagy akár dolgozónként eltérő dokumentum használatával;
 • Elkészített listák: kilépőkről, belépőkről, FEOR-ról, besorolásokról, alapbérekről, minimálbér alattiakról, születés- és névnapos dolgozókról stb.
 • Munkaügyi statisztikai adatszolgáltatások
 • Átlagos statisztikai állományi létszám számítás
 • FEOR-onkénti és foglalkoztatási viszonyonkénti létszám számítása
 • Negyedéves munkaügyi jelentés KSH 2009 (Gazdaságstatisztikai jelentés) a kiválasztott időszak szerint a jövedelemadatok és túlórák gyűjtésével, teljes munkaidősre átszámított létszám kiszámításával
 • Paraméteres táblák: A teljes körű nyilvántartott adatokból (előzmény-adatokból is) tetszés szerinti több oszlopos lista állítható össze. A listán lévő összes adat szűrőfeltételként használható (pl. a kilépés dátuma segítségével le lehet kérni csak az adott hónapban kilépett dolgozókat; a munkakör mezővel kérhetünk listát pl. csak a könyvelőkről);
 • Szabadság számítás, nyilvántartás. Éves szabadságadatok nyilvántartása szabadság fajtánként. Az aktuális évre járó, belépés-kilépés alapján arányosított alapszabadság, gyermekek utáni szabadság számítása szabadság értesítések nyomtatása tetszés szerinti szövegezéssel.

3. Társadalombiztosítási ellátások számfejtése

Újdonság: Bérszámfejtés nélkül működő TB programunk is elérhető!

A törvényi előírásoknak megfelelő napi átlagok kiszámításához, a társadalombiztosítási ellátások számfejtéséhez a munkaügyi-, ill. bér modulban nyilvántartott adatokat használja a rendszer. ( Pl. a havi „08M"-es bevallások, dolgozók bér alapadatai, folyamatos biztosítási idő, az eltartottak adatai stb...)

Új ügyfeleink esetében a NAV-hoz beküldött 08-as havi adó és járulékbevallás fájlokból átvesszük a társadalombiztosítási járulék alapokat, kieső időket, így rögtön induláskor, az első számfejtett hónapban rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek alapján a program kiszámolja a különböző ellátások átlagát.

 

A modul funkciói:

 • Társadalombiztosítást terhelő táppénz számítása, a vállalatot terhelő rész kimutatása;
 • Üzemi balesetre, foglalkoztatási betegségre, gyermekápolásra járó betegségi ellátások számítása és nyilvántartása;
 • Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj automatikus számfejtése;
 • Jogosultságok elbírálása, számfejtés - hóközi és végfizetés;
 • Számfejtett ellátások utólagos ellenőrzése, korrekció;
 • Átlag számítása.


OEP (NEAK) által engedélyezett nyomtatványok előállítása:

 • „Adatmegállapító lap” (KPE 230)
 • „Kifizetési utalvány” (OEP KU 100)
 • „Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és baleseti táppénzfizetési jegyzék” (KPE 240)


Lekérdezési, táblázási lehetőségek:

 • Kötelező kimutatások lista formájában, lekérdezés ellenőrzéshez;
 • TB kifizetések átutalásához szükséges listák;
 • Segélyezési egyéni lap készítés;
 • Adatmegállapító lap készítés;
 • Havi kifizetőhelyi adatszolgáltatás elkészítése (EB_KIFADAT_01);
 • Kifizetési lap hóközi számfejtésről, végfizetésről;
 • Kifizetési jegyzék, jegyzékösszesítő;

4. Munkaszám rögzítő

1. Munkaszám rögzítő

A program azoknak a cégeknek jelent segítséget, ahol munkalapokat, munkaszámokat használnak egyes munkák elvégzésére és nyomon követésére.

 • A szervezet, munkaszám hivatkozásokat ellenőrzi a rendszer.
 • Munkalap lista és munkaidő kimutatás készítése
 • A kimutatások rendezettsége a listák típusától függően választható pl. törzsszám, dolgozói név, bizonylatszám, szervezet, munkaszám stb. szerint. További szűrőfeltételek megadásával lehetőség van részletes és összesített kimutatás elkészítésére.

2. Munkaszámos munkaidő nyilvántartó


A bérszámfejtő rendszer kiegészítéseként működő Munkaszámos időnyilvántartó modul célja a munkaszámot használók időadat rögzítésének segítése.


A naptár-szerű megjelenítés, menüpont hozzáférési jogosultságok korlátozása, törzsidő naponkénti automatikus feltöltése.


Rögzített időadatokat (ledolgozott nap, szabadság, műszak- és túlóra pótlékok, különböző távollétek, stb.) átadjuk a havi számfejtéshez, szabadság adatok és ellátatlan napok nyilvántartásához.

5. Kafetéria

A törvényi szabályozásnak megfelelően az egyes adó- és járulékköteles elemek után a munkáltatót adó és járulékfizetési kötelezettség terheli, melyet a bruttó keret felhasználásánál figyelembe kell venni.

 • A bérszámfejtő programunk kiegészítéseként működik
 • A dolgozói egyéni keretösszegek megadhatók csoportonként, a feltöltést automatikusan elvégzi a program.
 • A kafetéria rendszerben szerepeltetni kívánt jogcímek automatikusan megjelennek a nyilatkozaton, melyet kinyomtatva eljuttatható a dolgozónak.
 • A nyilatkozat rögzítésével automatikusan átkerülnek a választott jogcímek a megfelelő érvényességi időszakkal együtt a Kereset törzsadatokba. Így automatikusan számfejtésre kerülnek

A dolgozói egyéni keretösszeg felhasználását, az adómentes összeghatár figyelését, a munkáltatói költségek alakulását listák és értesítők segítik.

6. Munkaidő Nyilvántartás

A bérszámfejtő rendszer részeként működő munkaidő nyilvántartás modul, a dolgozóhoz kapcsolódó napi időadatok rögzítésére, nyilvántartására szolgál.
Korlátozott hozzáférési lehetőség beállítható.

Kapcsolat a bérszámfejtéssel:

 • A bérben nyilvántartott személyi adatok elérhetők a munkaidő program számára
 • A rögzíteni kívánt, bérben időadattal rendelkező jogcímek szabadon választhatók.
 • A dolgozóhoz tartozó aktuális havi munkarend alapján a törzsidő naponkénti automatikus feltöltése(ledolgozandó óraszámmal) kérhető. Ez az automatikus feltöltés meggyorsítja a rögzítést, mert csak az eltérő napok időadatait kell korrigálni.

Rögzített időadatok (ledolgozott nap, szabadság, műszak- és túlóra pótlékok, különböző távollétek, stb.) átadása a bérhez:

 • Havi számfejtéshez,
 • Szabadság adatok nyilvántartásához,
 • Ellátatlan napok nyilvántartásához, ami a havi elektronikus adó- és járulékbevallás része is.
   

7. Saját gépkocsi használat költségelszámolása  

Munkába járás

A program a  megadott útvonalra kiszámolja a gépkocsi használat általános költségeinek figyelembevételével a munkába járás költségét.
Ha valaki gyakran vagy rendszeresen saját gépkocsival jár munkába, kérhető a hozzátartozó munkarend és egy mintasor alapján (megadott helység, km), a munkanapok automatikus feltöltése.  

Kiküldetés


A dolgozóhoz tartozó jármű (több is lehet) műszaki adatai alapján, a NAV által közzétett fogyasztási norma és aktuális üzemanyagár figyelembevételével a program  kiszámolja, nyilvántartja a kiküldetés adómentesen elszámolható utazási költségét.
Az elszámoláshoz a napidíj, egyéb költségek és felvett előlegek nyilvántartására is lehetőség van.

 

Közös jellemzők:

 • Közös gépkocsi törzs használata,
 • Megadott jogcímre, bérszámfejtéshez átadható összesítő adatok,
 • Az elszámolás előírásainak megfelelő bizonylatok is készíthetők,
 • Különböző listák a megadott rendezési és szűrési szempontok szerint.

8. Egyszerűsített foglalkoztatás modul

Az Egyszerűsített foglalkoztatás modul a bérszámfejtő rendszer részeként, és önálló programként is rendelkezésre áll.


A Nemzeti Infokommunikációs Zrt. „EFO bejelentő" mobiltelefonos applikációjából adatátvételi lehetőség:


Amennyiben az alkalmi munkavállalók bejelentése az applikáción keresztül történik, a munkavállalók

 • törzsadatai (név, születési név, adóazonosító jel, TAJ-szám stb.) illetve a
 • foglalkoztatására vonatkozó forgalmi adataik (foglalkoztatás típusa, időpontja, kifizetett bér) mind átkerülnek a bér programba, az ügyintézők munkáját jelentősen segítve.

továbbá:

 • Egyszerűsített foglalkoztatottak számfejtése alkalmanként, minden ledolgozott időszak külön kezelhető, egy hónapon belül több is. A számfejtés a közterhet számolja, a törvényben meghatározott időkorlátokat figyeli.
 • T1042E jelentés automatikus gyűjtése.
 • Jelenléti ív nyomtatás.
 • Munkaszerződés nyomtatás.
 • Kifizetési igazolás nyomtatás.
 • Adatok automatikus átadása a 08-as bevallásba.
 • Összesített kimutatás, ami lekérhető egész évre, vagy egy meghatározott időszakra.
 • Bérfeladás, kifizetési jegyzék, és a béres ellenőrző listák felbővítése az egyszerűsített munkavállalók adataival. 

Az önálló program funkciói az alábbiak:

 • Egyszerűsített foglalkoztatottak adatainak rögzítése.
 • T1042E jelentés automatikus felgyűjtése.
 • Jelenléti ív nyomtatás.
 • Munkaszerződés nyomtatás.
 • Adatátadás idegen rendszer részére Excel fájl formátumban.

 

9. CSV fogadó

Excel fájlból befogadható adatok. 

 • Számfejtendő bármilyen jogcím, bármelyik számfejtési ághoz (Rögzített számfejtendő adatok menüpontba vesszük át).
 • Szabadság időszakok (Szabadság adatokba)
 • Ellátatlanság adatok, nem kifizetőhelyek esetén (Ellátatlan napok menüpontba)
 • Kafetéria keretösszeg változás (Dolgozói adatok-B- Adatlap).
 • Besorolási bérek, tömegesen előforduló bérváltozáskor archiválással együtt (Jogviszony bér alapadatai).
 • Levonás adatok (utalásokhoz szükséges adatok)
 • Munkaszám adatok bérfeladáshoz.

 
Előre megadható, hogy mely adatokat kell tartalmaznia az Excelnek (pl törzsszám, időszak, jogcím, idő adatok, összeg).
Paraméteres kimutatást excel kimenettel könnyen készíthetünk, így adott egy olyan fájl, amely mutatja a dolgozó azonosítóit. Ezt tovább szerkesztve felveszünk még oszlopokat a többi kötelező adathoz.  

10. Letiltás kezelő

A dolgozók letiltás adatainak nyilvántartását segíti.


Olyan nyilvántartó karton, amely tartalmazza az összes letiltásukat azonosító adatokkal ellátva. Nyomon követhető a letiltás levonásának kezdete, az eddig levont törlesztés és a hátralék összege is. Amennyiben a letiltás teljes kifizetése megtörtént, a kartonon a letiltás kifutásának dátuma is szerepel.


Ha év közben a dolgozó letiltásait át kell sorszámozni, mert egy soron kívül letiltandó határozat érkezett – pl. NAV letiltás – akkor is megőrzi egyedi azonosító számát a folyamatban lévő ügy, és az év során a havi letiltás összegek azonosíthatóak, pontos elszámolást és kimutatást tesznek lehetővé. Fentiek eredményeként kiváltja a Dolgozói letiltás nyilvántartó lap készítése a kézi nyilvántartást, bármikor kinyomtatható, dokumentálható.

 

 • kiváltja a dolgozók letiltási adatainak kézi nyilvántartását,
 • követhető a havonta levont összeg tételesen, letiltás azonosítókkal együtt (határozatszám, kedvezményezett, végrehajtó stb.),
 • figyelemmel kísérhető a hátralévő összeg,
 • látható a letiltás számfejtésének első és utolsó dátuma, így a „kifutott” letiltások továbbra is lekérdezhetők,
 • ha évközben a letiltások sorrendje megváltozna, az egyedi azonosítóknak köszönhetően nyomon követhetők maradnak.

A dolgozó letiltás adatainál szereplő névre, címre (végrehajtó számára is) elkészül egy tájékoztató levél, amiben a cég értesítheti az érintetteket, hogy a dolgozó már nem áll az alkalmazásukban, és a fennmaradó tartozásának összege a kilépő igazoláson feltüntetésre került.

11. Univerzális jogviszony kezelés, másolás

Jogviszony kezelő, másoló modulunk használható jelenleg aktív és már kilépett (de visszalépő) dolgozók adatainak gyors kezelésére, másolására. 

 • Az új funkcióval lehetőséget biztosítunk pl. részmunkaidős jogviszonyok váltására – ezután a teljes munkaidős jogviszonyra történő visszaváltásra – automatikusan, a változások megadásával. Új jogviszonyokat váltani lehet csoportosan, vagy akár egy dolgozónak is.
 • Alkalmas több dolgozó jogviszonyának egyszerre történő lezárására, kiléptetésére. Nem kell minden egyes adatot manuálisan az adattárakba berögzíteni, ezt a program elvégzi helyettünk, a dolgozó / dolgozók kiválasztása és a változtatni kívánt adatok megadása után.
 • A műveletről ellenőrző Excel-táblázat készíthető, így bármikor visszakereshetőek és ellenőrizhetőek a jogviszony-váltások, azok adattartalma.
 • Az éppen aktuális feladathoz a dolgozók kiválasztását, a jogviszony lezárás dátumának megadása után a kilépés mód kitöltését segítik a dolgozói törzs elővezetése, szűrési-és tallózási lehetőségek.
   

12. Web-alapú humán lekérdező rendszer

A cég dolgozói interneten keresztül lekérdezhetik saját számfejtési lapjukat, bérkartonjukat. az ehhez szükséges tárhelyet, üzemeltetési feltételeket és az adatok biztonságát cégünk biztosítja.

 • Ezzel a cég papírt, postaköltséget és időt spórolhat meg, a dolgozónak pedig bármikor rendelkezésére állnak a feltöltött dokumentumok, évekre visszamenőleg.
 • A Szinva Bér programban van lehetőség arra, hogy egy kattintással az adatok felküldhetőek a web szerverre, akár többször is, amennyiben módosítás történik. Erről a dolgozó a regisztrációnál megadott e-mail címére értesítést kap.
 • Amennyiben a dolgozók egy csoportja továbbra is papír alapon kéri ezeket a dokumentumokat, egy pipa segítségével csak nekik ki tudjuk nyomtatni azokat.
 • Mivel bizalmas dokumentumokról van szó, nagy hangsúlyt fektettünk az adatbiztonságra. A feltöltött dokumentumok adattartalma kódoltan tárolt az adatbázisban, így az adott felhasználó csak a saját számfejtési lapját képes megjeleníteni.
 • A program egy web-es távollét tervező, jóváhagyó és nyilvántartó rendszerrel bővült, ami a számfejtéshez képes  az ott rögzített adatokat átadni

A szabadság és távollét tervező rendszerrel együtt és attól függetlenül is üzemeltethető, a felhasználók igényeihez alkalmazkodva.  

13. Web alapú szabadság és távollét tervező, engedélyeztető rendszer

Egyéb távollétek, mint home office, kiküldetés és betegség jelentésére is alkalmas.  

 • A dolgozók internetes regisztrációt követően látják az éves járó és a jelenleg még rendelkezésre álló szabadságnapjaikat, igénylésüket a nap 24 órájában elküldhetik.
 • Ugyanígy egyszerűen jelezhetik home office igényüket, kiküldetésüket, illetve betegségről is jelenthetnek.
 • Ezeken túl egyéb más távollét típus felvehető a rendszerbe, bármelyiknél megadható, hogy szükséges-e átfuttatni az engedélyeztetési rendszeren, vagy csak egy emailt kapjon róla a felettes, mint pl. betegség jelzés esetén.
 • A jóváhagyó számára egyszerűen, gyorsan áttekinthető, hogy ki, mikorra igényelt szabadságot,távollétet, rendelkezésre áll-e az adott napon elegendő munkaerő.
 • Több felettes esetén többszintű jóváhagyási rendszer beállítható.
 • A jóváhagyó a hozzá tartozó dolgozóknak rögzíthet és törölhet is távolléteket.
 • Évközbeni indulásnál előzmény szabadság adatokat feltöltjük.
 • Automatikus email üzeneteket küld a rendszer a regisztrációnál megadott e-mail címre: jóváhagyásról, elutasításról, jóváhagyandó tételekről.
 • Szabadság adatok egy kattintással átkerülnek a Szinva Bérbe. (számfejtéshez, nyilvántartásokhoz).