Pénzügy és számvitel

1. Pénzügyi nyilvántartás

Az általános számlázási feladatokon felül teljes körű pénzügyi nyilvántartást tesz lehetővé.
Naprakész rögzítés esetén likviditási kimutatások könnyen lekérhetők.

Fő részei:

 • Forint, deviza vevői számlák készítése (NAV online felküldés)
 • Szállítói számlák rögzítése (pdf csatolási lehetőséggel)
 • Pénzügyi kiegyenlítések és egyéb műveletek rögzítése pénztárban
 • Bankforgalom teljeskörű nyilvántartása – rendelhető kiegészítő: szállítói utalások kezelése és az utalt tételek visszarögzítése a bankba
 • Kimutatások (vevő-szállító analitika, értékesítési listák, kintlévőségek, egyenlegközlők-fizetési felszólítók, várható bevételek-kiadások, paraméteres lista stb.)
 • Áfa bevallás, közösségi bevallás elkészítése ÁNYK-ba is
 • Egyéb, akár egyedi kiegészítők (pl. NAV online számla felületről adott időszaki szállítói számlák letöltése és beolvasása a pénzügyi rendszerbe)

2. Főkönyvi rendszer

A programcsomag teljes körűen lekezeli a főkönyvi könyvelés tételeit és a hozzá tartozó analitikák feldolgozását is.


Alkalmas a folyószámla nyilvántartásra, ÁFA analitika készítésére, egyéb analitikák vezetésére, (munkaszámos, egyéb részletezés, önelszámoló egységes, mennyiségi nyilvántartás) ill. másodlagos költség könyvelésére.


A viszonylagosan állandó adatokat be lehet paraméterezni a felviteli képernyőkhöz rendelve. Ilyenek a naplószámok, árbevétel számlaszám, a legtöbbször előforduló ÁFA bevallás sor, költségátvezetési számlaszám, bank-pénztár számlaszám, kompenzáció számlaszáma; levelezési résznél a késedelmi kamat százaléka, aláírók nevei, kiküldött példányszám, stb.

Megadható, hogy a felhasználó kíván-e vezetni:

 • Másodlagos költségkönyvelést, és ha igen, melyik az elsődleges, és melyik a másodlagos költség számlaosztálya;
 • Munkaszámot;
 • Részletező kódot;
 • Mennyiségi nyilvántartást;
 • Önelszámoló egységet;
 • Analitikát.

A listák készíthetők a könyvelés devizanemétől eltérő devizanemben, többféle idegen nyelven.
Az adatok fogadása az egyéb alrendszerektől biztosítva van.
Év végi zárás - nyitás lehetősége külön könyvelési, átvezetési ágon rögzíthető.

3. Anyagkönyvelés

Az Anyagkönyvelés modul a vásárolt és saját előállítású anyagok, félkész- és késztermékek, áruk, göngyölegek, egyéb készletek mennyiségben és értékben történő nyilvántartására és kimutatására készült.


A rendszer alkalmas továbbá az anyagi eszközök és értékhatár alatti tárgyi eszközök nyilvántartására is úgy, hogy a kiadott eszközöket nyilvántartó egységenként - pl. dolgozónként – is ki tudja mutatni (szerszámkönyv).


nyilvántartási ár lehet elszámoló ár vagy beszerzési áron alapuló súlyozott mérlegelt átlagár, melyet minden beszerzés után számít a program. Az árváltozások átvezetése a készletek átértékelését is elvégzi.


Tetszőleges számú készletféleség, raktár és raktáron belül – igény szerint – tetszőleges számú ún. polc forgalma és készlete is nyilvántartható.

A készletváltozások fő csoportjai a következők lehetnek:

 • Raktárakra vonatkozóan: nyitás, beszerzés, felhasználás, anyagi eszköz kiadás nyilvántartóegységnek, raktárközi átadás-átvétel, értékesítés, raktári selejt / többlet / hiány / stb., elszámoló ár változás / készlet leértékelés,
 • Nyilvántartóegységekre vonatkozóan: nyitás, selejt / többlet / hiány / stb., nyilvántaró egységek közötti átadás-átvétel.

A főbb készletváltozás csoportokon belül tetszőleges mélységű bontás alakítható ki, pl. a beszerzés csoportban belföldi beszerzés, import beszerzés.


Meg lehet jelölni, hogy a készletváltozásokról készüljön bizonylat és / vagy szállítólevél, melyek sorszámozása automatikus. Az elkészített szállítólevek adatait számla készítéshez is fel lehet használni a Pénzügyi nyilvántartás, számlázás modulban.


készletváltozások rögzítése bizonylat fej és a hozzá tartozó tételek megadásával történik. A rögzített tételek módosíthatók, törölhetők mindaddig, amíg véglegesítésre nem kerülnek. Csak a véglegesített tételek szerepelnek a forgalom- és készlet kimutatásokban.


raktári nyilvántartásból a véglegesített bizonylatok átemelhetők - az anyagkönyvelésben nem véglegesített bizonylatként jelennek meg-, így azokat nem kell ismételten rögzíteni. Az átemelt beszerzés bizonylatokat mérlegelt átlagáras nyilvántartás esetén ki kell egészíteni a beszerzési árral/értékkel, mely után az összes bizonylat véglegesíthető (csoportos véglegesítés).


beszerzések és értékesítések partnerenként (szállító, vevő), a felhasználások kivételező szervezeti egységenként és munkaszámonként is kimutathatók.

Főkönyvi feladás készíthető tetszőleges gyakorisággal, melynek korrekt készítését a készletszámla- és ellenszámla összefüggések előzetes meghatározása, rögzítése és annak minden könyvelési tételnél történő használata biztosítja. Megoldott az adatok – az integrált rendszerhez kapcsolódó – Főkönyvi könyvelés modul felé történő átadása. A főkönyvi feladás adattárba írásával a főkönyvi rendszerbe történő átvétele nem igényel adatrögzítési munkát.

A tételes és összevont forgalmakról és készletekről többféle rendezettségben és tetszőleges idő intervallumokra vagy időpontokra kérhető kimutatás mennyiségben és értékben.


Készíthető lista a minimum készletszint alatti cikkekről és az immobil készletekről is.


Megadható időpontra automatikus a mennyiségben történő készlet egyeztetés a raktárral, kérhető teljes lista vagy csak az eltérések listája.


leltározást leltárív vagy leltárjegy nyomtatással, a leltárfelvitelt (fordulónapi / aktuális) készlet adatok felkínálásával támogatja a program. Készíthető leltárkidolgozás az aktuális készlethez, beállított fordulónapi készlethez vagy folyamatos leltározáshoz is. A lista kimutatja a többleteket és hiányokat mennyiségben és értékben.


A nyilvántartó egységek leltározását is támogatja a program leltárív készítéssel, leltározott adatok rögzíthetőségével és leltárkidolgozás listával.


A következő évi nyitó adatok előállítása automatikus, az előző év(ek) lezáratlan adatai a későbbiekben is megtekinthetők, listázhatók.

 

4. Tárgyi eszköz nyilvántartás

A programrendszer használatával az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyilvántartására, az értékcsökkenések automatikus elszámoltatására, az állományváltozások és belső mozgások rögzítésére és az integrált rendszer főkönyvi modulja számára az összevont adatok átadására van lehetőség.


Az eszközök lehetnek egyedi vagy csoportos nyilvántartásúak. A kartonokon rögzített értékcsökkenési leírási mód, illetve leírási kulcsok megadásával a program a számviteli- és az adótörvény szerint kiszámítja az amortizációt. Az elszámolandó számviteli tv. szerinti értékcsökkenés tetszőleges számú költségszámlára irányítható.


A nullára leíródó eszközök főkönyvi átsorolásáról - amennyiben szükséges - automatikusan gondoskodik a program.


Az állomány növekedések és csökkenések tetszőleges jogcímeken rögzíthetők. A tételek kontírozása teljesen automatizálható az ehhez szükséges törzsadatok feltöltésével. A tételek feldolgoztatásukig - véglegesítésükig - teljes körűen módosíthatók, törölhetők. Bizonyos állomány csökkenések esetén (megsemmisülés, hiány, stb.) terven felüli értékcsökkenést számol el a program. Napi értékcsökkenés számítás esetén megtörténik az értékcsökkenés korrekció.


Az adatok utólagos javításának támogatása megoldott, biztosított pl. állományváltozások stornózhatósága, az amortizációt kontírozó főkönyvi számok módosíthatósága, főkönyvi feladások javítása.

A program támogatja a leltározási feladatokat. A kinyomtatható leltárívre írt leltározott adatok rögzíthetők, majd a leltárkiértékelés lista kimutatja a többletet és a hiányt.


Lehetőség van az egyes eszközök piaci átértékelésére, a terven felüli értékcsökkenés és az értékhelyesbítések elszámolása automatikus.


A bérbeadás időtartamára külön elszámolási kulcs adható meg (részleges bérbeadási lehetőséggel).


Paraméter beállítási lehetőségtől függően használható a források nyilvántartása, azaz a visszatérítési kötelezettség nélkül kapott eszközöknek a nyilvántartása. A támogatások összegének elhatárolása és ennek megszüntetése az eszköz amortizálódásával arányosan megoldott.


A rendszerben rögzített adatokról listák kérhetők többféle rendezettségben. Az eszközök egyes érték adatai bármely időpontra visszamenőlegesen is lekérdezhetők.


Az értékcsökkenések előzetes kalkulációja elvégezhető a várható értékcsökkenések kimutatásának elindításával.


Az év végi zárás elvégzése automatikus.

 

5. Beruházás nyilvántartás

A Beruházás modul alkalmas a tárgyi eszközök/tartozékok üzembehelyezéséig felmerülő számlák, egyéb bizonylatok témánkénti gyűjtésére és a beruházások alapján megvalósuló tárgyi eszköz aktiválások nyilvántartására.


Az integrált rendszer részét képező Tárgyi eszköz modullal szoros adatkapcsolatban álló rendszer.

Főbb jellemzői:

 • Adatbevitelnél hivatkozni lehet az integrált rendszer részét képező Pénzügyi modulba már berögzített bejövő számlákra (ellenőrzési pont: a számla főbb adatai jól lettek-e berögzítve)
 • Az üzembehelyezésekről sorszámozott állománybavételi bizonylat nyomtatható
 • Az aktiválásokról felírathatók az állományváltozás tételek a Tárgyi eszköz modulba
 • Megoldott a beruházásokhoz felhasznált fejlesztési tartalékok nyilvántartása
 • Több szűrőfeltétel és rendezettség megadásával lehetőség van részletes és összesített kimutatások kinyerésére.

6. Mérleg, eredménykimutatás

A modul alkalmas a magyar Számviteli Törvény által előírt éves beszámoló kimutatásainak elkészítésére.

Ezek:

 • "A" és "B" típusú mérleg,
 • Eredménykimutatás összköltség eljárással „A” és „B” típusú
 • Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással „A” és „B” típusú
 • Egyszerűsített éves beszámoló (egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés)
 • Mutatószámok a kiegészítő melléklethez

 

A modul használatának jelentősége az éves beszámoló elkészítésén túl az, hogy évközben a gazdálkodás eredményességének folyamatos figyelésére is alkalmas.


Akár havonta elkészíthetők a kimutatások az aktuális tényadatokkal.


A modulban lehetőség van a tényadatokat az előző év, illetve a tervezett adatokhoz hasonlítani értékben és %-ban.


A tervadatok nyilvántartása az előírt kimutatások, vagy főkönyvi számlák mélységében történhet. Ezeket az adatokat automatikusan tárolja a modul a következő évi kimutatások automatikus készítéséhez.

7. Controlling rendszer

A modul a controlling tevékenységhez, a táblázatos jelentések és elemzések elkészítéséhez nyújt segítséget.


A program a Microsoft Excel sajátosságait használja fel a különböző kimutatások, táblázatok, elemzések elkészítéséhez.


Az integrált rendszer moduljaiból, azok tárgyévi és előző időszaki adattáraiból veszi át a kívánt adatokat a tetszőlegesen megszerkesztett Excel táblák celláiba, de megengedi az ott nem tárolt adatok rögzítését és a módosítás lehetőségét is.


Az Excelben beállított számolási funkciók automatikusan működnek. Az adatok importálása után az összesítő táblák automatikusan számolásra kerülnek.

 

Lehetőség van a terv adatok rögzítésére, és a folyamatos terv - tény összehasonlításra, elemzések készítésére.

8. Utókalkuláció

Az önköltségszámítás a vezetői számvitel egyik alrendszere. A döntések meghozásához, az eredményes gazdálkodáshoz, tervezéshez nélkülözhetetlen információkat biztosít.


Az Utókalkuláció a költségfelosztást végző modul. A közvetett költségek automatikus átvezetésére alkalmas, a megfelelő beállítások, paraméterezések elkészítésére után.


A rendszer az integrált ügyviteli rendszer része, mely a főkönyvi és analitikus nyilvántartás adataival dolgozik. Csak a főkönyvi könyveléssel együtt alkalmazható teljes mértékében.

9. Syntegra Pénzügyi rendszer